Splošna higienska priporočila za Covid-19

Objavljeno: 21. avgust 2020

Za vas smo zbrali ključne informacije in priporočila na temo splošnih higienskih pravil na temo cateringa in poslovnih dogodkov.

Splošna higienska priporočila za Covid-19

Splošna higienska priporočila

Higienska priporočila v tem dokumentu se uporabljajo za storitve in dejavnosti, ki so predmet določil Odloka o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 67/2020). Izvajalci turistično-gostinskih dejavnosti naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so.

S pojavom novega koronavirusa moramo povsod, kjer se srečujemo in družimo, upoštevati spremembe v načinu obnašanja in spoštovati prilagoditve, ki so jih uvedli ponudniki in izvajalci storitev.

Ključna načela preprečevanja prenosa okužbe z novim koronavirusom

 • Dejavnosti turizma in gostinstva se udeležujemo le, če smo zdravi, brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj) ali so bili v zadnjih 14 dneh v kontaktu z osebo z znaki COVID-19.
 • Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke (razkužilo, ki vsebuje 60 – 80 % alkohola).
 • Ne dotikamo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi/neumitimi rokami.
 • Upoštevamo zadostno medosebno razdaljo, ki je najmanj 1,5 oz. 2 metra.
 • Upoštevamo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljamo/kihnemo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvržemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter vodo.
 • V času povečanega pojavljanja okužb dihal in epidemije COVID-19 se izogibamo velikemu številu ljudi v zaprtih prostorih.
 • Zaprte prostore večkrat dnevno temeljito prezračimo

Restavracije, gostinski lokali

Splošna priporočila za izvajalce storitev

 • Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).
 • Izvajalci gostinske dejavnosti naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so.
 • Osebje naj bo redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.
 • Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo, med izvajanjem gostinske dejavnosti pa največjo možno razdaljo.
 • Skladno z navodili specialistov medicine dela naj uporabljajo predpisano zaščitno opremo, https://www.anticovid.zmdps.si/.
 • Osebje, ki prihaja v stik z gosti, v zaprtih in odprtih prostorih nosi zaščitno masko.
 • Delovna oblačila naj bodo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).
 • Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov svetujemo, da so kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte.
 • Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.
 • Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ali brezstičnega naročanja hrane in pijače ter plačevanja.

Splošna priporočila za goste 

 • Ob prihodu si razkužijo roke.
 • Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, odlaganja torb in garderobe, načina naročanja hrane in pijače, uporabe jedilnega pribora in posode, uporabe sanitarij, plačevanja storitev, odlaganja odpadkov.
 • Omejuje naj se številčna omizja, med osebami za isto mizo naj bo zadostna medosebna razdalja, razen v primeru družinskih članov oz. članov istega gospodinjstva.
 • Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju, je ob upoštevanju ohranjanja zadostne medosebne razdalje obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta), ki ki si jo gosti ob mizi varno snamejo. (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf).
 • Z rokami se ne dotikajo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči.
 • Razkužijo si roke po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov že med obiskom, pa tudi ob odhodu.
 • Čim manj naj se dotikajo različnih predmetov (npr. telefonov) in površin, le toliko, kot je nujno.

Kuhinja

 • Nosilci živilske dejavnosti naj striktno upoštevajo Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu prihajajo v stik z živili (Ur.l.RS št.82/03 in 25/09). Poleg ostalih določil navedenega pravilnika naj se upošteva, da ne prihajajo na delo, če so bili v stiku z bolnikom, obolelim s COVID-19 v zadnjih 14 dneh ali če prebolevajo akutno okužbo dihal.
 • Nosilci živilskih dejavnosti morajo v notranjem nadzoru svoje dejavnosti zagotoviti skladnost z Uredbo 852/2004 o higieni živil, kar pomeni, da morajo izvajati programe dobre higienske prakse in postopke, ki temeljijo na sistemu HACCP, kot je predpisano.
 • Za osebje uporabo zaščitne opreme opredeli specialist medicine dela.

Jedilnica, terasa, letni vrt

 • V jedilnicah, na terasah ali letnih vrtovih naj bo nameščenih več podajalnikov za razkužilo za goste, obvezno pa ob vhodu in izhodu.
 • Če obstaja možnost, naj izvajalci storitev razmislijo o sistemu ločenega vhoda in izhoda.
 • Mize naj bodo v prostoru razporejene tako, da bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja med gosti.
 • Za omejevanje stikov je možna tudi uporaba fizičnih pregrad med mizami (npr. pleksi steklo), v tem primeru so medosebne razdalje lahko manjše.
 • Izvajalci storitev naj odstranijo oziroma prilagodijo uporabo predmetov v skupni uporabi (npr. solnice, sladkor, začimbe, jedilni listi, igrače, časopisi, revije ipd.) tako, da se jih ne bo zaporedoma dotikalo več gostov.
 • Odstranijo oziroma prilagodijo naj samopostrežne načine ponudbe npr. solatni bar, košarice kruha za več gostov, plošče s hrano, jušniki, ipd. ali mesta, kjer bi si gosti, ki sicer niso v tesnem stiku, lahko sami postregli z določenim blagom.
 • Zmanjša naj se ponudba gostinskih storitev v obliki klasičnega hladno toplega bifeja s samopostrežnim načinom. V primeru ponudbe na bifejski mizi, se le ta primerno zaščiti in gostu naj se postreže na krožniku.
 • Jedilni pribor naj bo pripravljen za posameznega gosta in naj mu bodo postreženi na način, ki onemogoča nezaščiten stik in morebitno onesnaženje, npr. zaprta vrečka s priborom za eno osebo, pribor za eno osebo ovit v papirnato servieto. Zagotoviti je treba, da jedilne garniture (krožniki, skodelice) in steklovina pred uporabo niso podvrženi onesnaženju.
 • Uporaba otroških igral je do popolne umiritve epidemiološke situacije odsvetovana.
 • Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje gostov ob čakanju na storitev, pri tem lahko uporabljajo oznake na tleh ali druge rešitve (npr. predhodna rezervacija), med čakajočimi naj bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
 • Uporabljeni jedilni pribor in posodo naj izvajalci storitev čistijo z uporabo rokavic, detergenta za posodo, ki ga tudi sicer uporabljajo, in vroče vode ali pomivalnega stroja.
 • Tekstil (krpe, prti) naj bo iz materiala, ki se lahko pere na najmanj 60 °C, v kolikor to ni možno, naj se med pranjem doda sredstvo za dezinfekcijo perila (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).
 • Po vsakem gostu naj dosledno razkužijo površino mize, po potrebi pa tudi druge površine, ki se jih gosti pogosto dotikajo Odsvetujemo uporabo namiznih prtov.
 • Odsvetujemo uporabo blazin za stole, če jih ni možno uspešno razkužiti po vsakem gostu.
 • Poteka naj redno razkuževanje površine blagajne, blagajniškega pulta in terminala POS po vsaki uporabi ter umivanje ali razkuževanje rok.
 • Čiščenje lokala z vso opremo poteka vsaj 1 x dnevno po navodilih: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-ciscenje-in-razkuzevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-ka....
 • Zaprte prostore naj redno zračijo, https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19

Sanitarije

Sanitarije predstavljajo zelo pomembno točko glede možnega prenosa povzročitelja okužbe, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju nameniti posebno pozornost.

 • Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oziroma glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Pri prehodu od mize do sanitarij naj upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo in nosijo zaščitno masko. Gostu morajo biti na razpolago tekoča voda, milo in papirnate brisače za enkratno uporabo. Sušilnik za roke mora biti izključen. Gosti naj se čim manj dotikajo različnih predmetov in površin, le toliko, kot je nujno. Koši za smeti za osebne odpadke imajo pokrove, po možnosti s sistemom za nožno dvigovanje pokrovov.
 • Izvajalci storitev naj zagotovijo redno in učinkovito zračenje sanitarij. V primeru mehanskega prezračevanja naj se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez recirkulacije zraka. (Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19: https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanjeprostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja... ).
 • Izvajalci storitev naj zagotovijo čiščenje in razkuževanje sanitarij vsaj vsako uro oziroma prilagojeno frekvenci obiskov. Svetujemo, da se pri čiščenju in razkuževanju sanitarij sza preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 upošteva že ustaljene postopke čiščenja sanitarij in higienska navodila za uporabo in čiščenje javnih sanitarij za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_i n_ciscenje_javnih_sanitarij_.pdf.

Higienska pravila za poslovne dogodke

Splošna priporočila za izvajalce storitev

 • Dela samo zdravo osebje, brez simptomov ali znakov akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, izcedek iz nosu, kihanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, bolečine v prsih,…).
 • Izvajalci storitev naj sledijo priporočilom in izvajajo ukrepe, ki so smiselni za vrsto in obseg dejavnosti, katere nosilci so.
 • Za osebje uporabo zaščitne opreme ali fizične zaščite delovnega mesta opredeli specialist medicine dela, https://www.anticovid.zmdps.si/ .
 • Osebje naj bo redno seznanjeno z načinom izvajanja zaščitnih ukrepov.
 • Osebje naj ves čas zagotavlja zadostno medosebno razdaljo.
 • Za stalno seznanjanje z ukrepi tako osebja kot gostov svetujemo, da so kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje nameščena na vidnih mestih, vedno pa ob ali po vstopu v objekte.
 • Izvajalec storitve naj zagotavlja namestitev podajalnikov za razkužilo.
 • Stik med osebjem in gosti naj bo čim manjši z npr. uvedbo rezervacij ter brezstičnega plačevanja.

Splošna priporočila za goste 

 • Dosledno naj upoštevajo navodila osebja glede zagotavljanja zadostne medosebne razdalje, odlaganja torb in garderobe, načina izvajanja storitev, uporabe opreme, uporabe sanitarij, plačevanja storitev.
 • Omejujejo naj številčna druženja, dosledno naj upoštevajo načela zadostne medosebne razdalje.
 • Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju je poleg zagotavljanja medosebne razdalje obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta).
 • Dosledno naj skrbijo za higieno rok, z umivanjem z milom in vodo ali razkuževanjem, po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.

Izvajanje dejavnosti poslovnih dogodkov

 • Izvajalci storitev naj preprečujejo zbiranje udeležencev oziroma obiskovalcev ob čakanju na storitev oziroma ob vstopu, pri tem lahko uporabljajo oznake na tleh ali druge rešitve (npr. predhodna rezervacija), med čakajočimi naj bo zagotovljena zadostna medosebna razdalja.
 • Število udeležencev oziroma obiskovalcev poslovnega dogodka naj bo prilagojeno velikosti in kapaciteti prostora tako, da se ves čas dejavnosti zagotavlja zadostna medosebna razdalja. Ob tem je treba upoštevati tudi kapacitete sanitarij, garderob in kapacitet za pogostitev udeležencev. 21 Priporočamo, da se v največji možni meri uvede brezstično poslovanje (prijava na dogodek, plačilo, posredovanje gradiva).
 • V kolikor na dogodku sodeluje splošna javnost priporočamo, da se številčnost obiskovalcev omejuje z razporedi, predhodnimi rezervacijami ipd.
 • Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem kraju je poleg zagotavljanja medosebne razdalje obvezna uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta).
 • Mize, stoli, razstavni pulti, razstavni platoji ipd. naj bodo razporejeni tako, da se med udeleženci oziroma obiskovalci in med osebjem ter udeleženci oziroma obiskovalci zagotavlja zadostna medosebna razdalja, po možnosti naj bodo dostopi in smer gibanja označeni.
 • Svetujemo, da so udeležencem na voljo sredstva za razkuževanje (robčki ipd.) in obrazne maske, če jih nimajo pri sebi.
 • Površine in predmete, ki se jih lahko dotika več oseb, je treba pogosto čistiti in razkuževati. Aktivnosti je treba prilagoditi tako, da je stičnih površin in gibanja udeležencev čim manj oziroma so ta enosmerna.
 • Poseben poudarek mora osebje zagotavljati tudi čiščenju in razkuževanju površin ter predmetov, ki se jih dotakne veliko število rok (npr. stopniščne ograje, stikala, ročaji, držaji, kljuke, tipke v dvigalu).
 • Prostori, v katerih se izvaja poslovni dogodek, naj bodo redno in dobro prezračeni, https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanovv-casu-sirjenja....
 • Pri uporabi namenskih prostorov npr. kadilnic je prav tako treba zagotavljati zadostno medosebno razdaljo in omejevati združevanja.
 • Pri izvajanju pogostitve udeležencev oziroma obiskovalcev veljajo higienska priporočila za restavracije in gostinske lokale.

Priporočila glede ravnanja v primeru obolenja s simptomi/znaki Covid-19

V primeru, da zaposleni zboli z akutno okužbo dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika. O bolezni obvesti nadrejenega. Če je COVID-19 pozitiven, o tem obvesti delodajalca. O pojavu COVID-19 med zaposlenimi lastnik obvesti območno enoto NIJZ.

Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru, začne epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte na delovnem mestu in za njih predlaga ukrepe.

Če je bil kdo od zaposlenih v stiku z osebo, ki je kazala znake akutne okužbe dihal, naj nadaljnjih 14 dni opazuje svoje zdravstveno stanje. V primeru pojava akutne okužbe dihal, ostane doma in pokliče izbranega zdravnika ter obvesti nadrejenega.

V primeru, da zboli gost z vročino ali znaki akutne okužbe dihal naj izvajalec storitve (lastnik) pokliče najbližji ZD. Gost naj počaka v izolaciji. Nosi naj masko. Uporablja naj samo določene 28 sanitarije in umivalnik. Epidemiološka služba, ki prejme prijavo o potrjenem primeru vodi epidemiološko preiskavo, identificira tesne kontakte in za njih predlaga ukrepe.

Prostore, kjer se je gibal oboleli gost s COVID-19, se temeljito očisti in izvede dezinfekcijo. Prostore se tudi temeljito prezrači.

Preberite tudi

"Branje je ena najpomembnejših stvari, ki jih moraš obvladati, če želiš postati vse, kar želiš." Pobrskajte po naših zapisih, sigurno najdete nekaj zase!

Obvestila
Objavljeno: 21. december 2021

Švicarija je na dan praznikov zaprta

Dragi naši ljubitelji ljubljanske kulinarike. <3


Preberi več
Obvestila
Objavljeno: 04. december 2021

Ponovno uvajamo sobotna ljubljanska kosila

Ob sobotah lepo vabljeni k nam v Tivoli na sobotno ljubljansko kosilo ob spremljavi slovenske popevke.

Preberi več
Obvestila
Objavljeno: 07. junij 2021

MENT 2021: 9 koncertnih večerov, 30 izvajalcev, konferenca, delavnice in specialke

Ljubiteljice in ljubitelji muzike, še pomnite koncerte?

Preberi več

Pri nas vedno kaj dogaja

S pestrim kulinaričnim, kulturnim in glasbenim dogajanjem v Švicarijo vračamo meščanske zgodbe.
Dobrodošli!.

Glasbeno kulinarični večer z gostom: TBC II Bistro Švicarija II 20.4.2023
Datum dogodka: 20. april 2023

Glasbeno kulinarični večer z gostom: TBC II Bistro Švicarija II 20.4.2023

Sezono v dvorani bomo zaključili z zadnjim glasbeno kulinaričnim dogodkom pred pomladno sezono koncertov na našem čudovitem vrtu.

Več o dogodku
Glasbeno kulinarični večer z gostom: Andraž Hribar II Bistro Švicarija II 30.3.2023 II ODPOVEDAN
Datum dogodka: 30. marec 2023

Glasbeno kulinarični večer z gostom: Andraž Hribar II Bistro Švicarija II 30.3.2023 II ODPOVEDAN

Na našo veliko žalost sporočamo, da je koncert zaradi bolezni odpovedan. Spremljajte nas za več informacij.

Več o dogodku